Home Litecoin Litecoin Price Analysis: LTC/USD To Rise Towards $160-165